Partajul

Partajul

Prtajul. Inmatriculare prin partaj, fara plata timbrului de mediu

Partajul. Inmatricularea prin Partaj.

Autoturismele dobandite prin partaj sunt scutite de la plata tibrului de mediu conform:

OUG 9 din 2013, ordonanta, la articolul 8 atabileste situatiile care fac exceptie de la plata taxei de mediu si aici enumeram:

  • vehiculele istorice;
  • autovehiculele acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;
  • confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;
  • dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
  • dobândite prin partaj.

 Ce este partajul?

Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capăt proprietatii comune si este reglementat in Noul Codul civil (Legea 287/2009) in art. 669-686, iar sub aspectul etapelor si modalitatii concrete de realizare este reglementat in Codul de procedura civila.

Partajul poate fi convenţional (prin bună învoială) sau judiciar (prin hotărâre judecătorească); dacă un coproprietar este lipsit de capacitate de exerciţiu ori are capacitate de exerciţiu restrânsă, partajul va putea fi făcut prin bună învoială numai cu autorizarea instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a ocrotitorului legal.

În cazul proprietăţii periodice şi în celelalte cazuri de coproprietate forţată, partajul este posibil numai prin bună învoială; partajul prin bună învoială poate fi desfiinţat pentru aceleaşi cauze ca şi contractele; partajul făcut fără participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absolută.

OUG 9 din 2013 art 8:

Timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:

a)încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

b)acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;

c)confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d)destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;

e)dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;

f)dobândite prin partaj.”

Partajul. Inmatriculare prin partaj, fara plata timbrului verde